Emergency services test their own response to terrorist attack through Gibex - corephotographygibraltar